BIP
Główna

                             WITAMY NA STRONIE

 WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W BYDGOSZCZYWojewódzki Sztab Wojskowy podlega pod  Szefa Sztabu Generalnego WP.


 


Teren administrowany przez WSzW w Bydgoszczy


 
 

  kontakt:

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy                                                       tel. 261 415 001,

 85-915 Bydgoszcz                                                                                        fax  261 415 038,

 ul. Warszawska 10                                                                e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl