BIP
Główna

                             WITAMY NA STRONIE

 WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W BYDGOSZCZY

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej


>>> POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK <<<

/wzór wypełnionego wniosku/Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

podlega pod 

Szefa Sztabu Generalnego WP


  

Teren administrowany przez WSzW w Bydgoszczy


  

kontakt:

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy                                    tel. 261 415 001,

 85-915 Bydgoszcz                                                                              fax  261 415 038,

 ul. Warszawska 10                                                e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl