BIP
Główna

                             WITAMY NA STRONIE

 WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W BYDGOSZCZY


Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej


>>> POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK <<<

/wzór wypełnionego wniosku/


Wojewódzki Sztab Wojskowy podlega pod  Szefa Sztabu Generalnego WP.


 


Teren administrowany przez WSzW w Bydgoszczy


 
 

  kontakt:

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy                                                       tel. 261 415 001,

 85-915 Bydgoszcz                                                                                        fax  261 415 038,

 ul. Warszawska 10                                                                e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl