Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 października 2018
Wojewódzkie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W dniu 25 października 2018 r. w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyły się uroczyste Wojewódzkie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w 100 rocznicę ich powstania.


Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu.

W uroczystym apelu udział wzięli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa i służb mundurowych oraz dowódcy, dyrektorzy i szefowie jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP i instytucji z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, a także żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień.

Apel zakończył występ artystyczny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy oraz Zespołu Wokalnego „Riwiera” z Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Obchody święta TOAW uświetnił pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, na Dużym Rynku w Świeciu. Mieszkańcy miasta mieli okazję wysłuchać koncertu wojskowego zespołu estradowego „Niebieskie Berety” z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz zapoznać się z formami pełnienia służby wojskowej na stoisku promocyjnym wystawionym przez 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Żandarmerię Wojskową.

Zorganizowane przy współudziale Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, 3. Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie oraz 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu, także władz wojewódzkich i samorządowych święto, było okazją do rozpropagowania akcji informacyjnej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jej celem jest przybliżenie sylwetki polskiego żołnierza oraz pokazanie, że bycie nim to nie tylko służba, ale stabilna i rozwojowa praca.

Wszystkim podmiotom uczestniczącym w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu naszego święta składamy serdeczne żołnierskie podziękowanie.

 

Dołączona galeria zdjęć: Wojewódzkie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl