czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 stycznia 2019
LEGIA AKADEMICKALEGIA AKADEMICKA

W grudniu 2018 roku porozumienie w sprawie organizacji programu Legia Akademicka podpisali: Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według założeń, w tegorocznej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5000 studentów. Legia Akademicka jest jednym z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Szkolenie studentów składa się z dwóch części – teoretycznej, która odbędzie się na uczelniach w trakcie roku akademickiego i praktycznej organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wybranych centach szkolenia i jednostkach wojskowych w czasie wakacji.

Część teoretyczna to ok. 30 godzin zajęć w formie wykładów. Studenci dzięki szkoleniu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu m. in. realizacji misji SZ RP i otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym. Zdobędą także wiedzę ogólnowojskową.

Część praktyczna prowadzona w jednostkach i centrach wojskowych składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł (21 dni) zostanie przeznaczony na wyszkolenie szeregowego rezerwy. Po tym czasie student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową, poszerzając tym samym praktyczne możliwości współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Drugi moduł poświęcony jest szkoleniu podoficera rezerwy.

>>>  Legia Akademicka - wybór uczelni

***

Informacje dotyczące Legii Akademickiej znajdują się na stronie:

www.wojsko-polskie.pl

www.legiaakademicka.wp.mil.pl

www.legia-akademicka-informacje

 

Do pobrania:

Wniosek o przystąpienie do programu LA (.docx)

Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA (.docx)

Zaświadczenie o zaliczeniu części teoretycznej LA (.docx)

 

generuj pdf