Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla pracodawców żołnierzy NSR i TSW

Pliki do pobrania dla pracodawców żołnierzy NSR:

 • Ustawaz dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 372)

<pobierz>

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służę wojskową rotacyjnie (Dz. U. 2019 r., poz. 1541)

 <pobierz>

 

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r.  (Dz. U. 2018 r., poz. 881 tj.) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

<pobierz>

 

 • Należności finansowe za ćw. wojskowe – prezentacja – świadczenia po zmianach

<pobierz>

 

 • WZÓR wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

        do wniosku proszę dołączyć:

 1. listę płac z ostatnich 3-mcy poprzedzających ćwiczenia wojskowe,
 2. imienny przelew bankowy dot. wypłaconej odprawy,
 3. w przypadku spółki prawa handlowego wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, zgodnie z ujawnionym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<pobierz>

 

 • WZÓR ZAŚWIADCZENIA o odbyciu ćwiczeń wojskowych

<pobierz>

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

            (Dz. U. z 2018 r., poz.642)
<pobierz>

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP