Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Druki do pobrania
FORMULARZE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKONWERSYJNĄ


I.    DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ - Pobierz formularz

       Załączniki do wniosku:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
 2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej,
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do szkolenia i przyjęciu na szkolenie - Pobierz formularz ,
 4. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy/noclegi Pobierz formularz.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego - Pobierz formularz.
UWAGA:  Były żołnierz zawodowy załącza do wniosku oryginały (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami) „dokumentu określającego termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej” i „dokumentu potwierdzającego posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej  wystawione przez macierzystą JW.

II.    DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

A.    WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ NA PRZEKWALIFIKOWANIE Pobierz formularz.

 Załączniki do wniosku:

1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, tj.:
a)    rozkaz personalny
lub

b)    oświadczenie o zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej - Pobierz formularz,

          2. Zgoda dowódcy JW. na realizowanie przekwalifikowania zawodowego i  zaświadczenie

               o posiadanej wysłudze - Pobierz formularz,
          3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do szkolenia i przyjęciu

               na szkolenie - Pobierz formularz,
          4. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy/noclegi - Pobierz formularz.

          5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego - Pobierz formularz.

UWAGA:   Żołnierz zawodowy załącza do wniosku „dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej” i „zaświadczenie o posiadanej wysłudze” po ich uzyskaniu z komórki kadrowej macierzystej JW.

B.    WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Pobierz formularz

Załączniki do wniosku:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
 2. Zgoda dowódcy JW na odbycie praktyki zawodowej i zaświadczenie o posiadanej  wysłudze - Pobierz formularz,
 3. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową - Pobierz formularz.
 4. Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na przejazdy/noclegi związanych z praktyką zawodową - Pobierz formularz.
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej - Pobierz formularz
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl