Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego

i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.


Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Do złożenia sprawy drogą elektroniczną do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Bydgoszczy wymagany jest Profil Zaufany. 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać Profil Zaufany

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy udostępnia następujące usługi na platformie ePUAP:

Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy informuje, że wszelkie sprawy urzędowe z zakresu powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej obywatele mogą załatwiać na stronach internetowych poprzez platformę ePUAP. W tym celu uruchomione są dodatkowo dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:

Do powyższych usług obywatele mogą uzyskać dostęp również ze stron internetowych Wojskowych Komend Uzupełnień

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów: .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Łączna wielkość przesyłanych załączników nie może przekroczyć 3 MB.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo TUTAJ 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl