Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

WSTĘP

Szanowny Internauto!

     Zapewne wiesz, że od kilku już lat zainteresowanie rekonwersją utrzymuje się na wysokim poziomie i nic nie wskazje na ewentualne zmiany w tym względzie. Nie jest to dziełem przypadku. Nasi koledzy, którzy już wcześniej skorzystali ze swoich uprawnień rekonwersyjnych, w ok. 87 – 90 % przypadków są zadowoleni z odbytych form przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych.

     Skoro otworzyłeś zakładkę „Rekonwersja”, mamy prawo wnioskować, że także zamierzasz skorzystać z pomocy rekonwersyjnej resortu ON. Że potrzebujesz bliższych i szerszych informacji na ten temat, nie jest dla nas zaskoczeniem. Dlatego od-dajemy do Twojej dyspozycji starannie opracowany zbiór podstawowych i, naszym zdaniem, najważniejszych danych, wyjaśnień, aktów prawnych i normatywnych oraz wzorów dokumentów. Warto się z nimi dokładnie zapoznać - to oszczędza czas i po-zwala uniknąć zbędnych kłopotów.

     To minikompendium ściśle opiera się o zapisy obowiązującego prawa – to można łatwo sprawdzić klikając na „Zobacz". Oferujemy w nim podstawowe interpretacje, ważne treści podkreślamy, a nawet powtarzamy w odpowiednich miejscach 2 a nawet 3-krotnie! Ale to tylko mnikompendium wiedzy nt. korzystania z pomocy rekonwersyjnej naszego resortu, a więc jego możliwości z natury są rzeczy ograniczone. Być może będziesz musiał wykonać telefon do najbliższego WKU, WSzW lub OAZ. Zapraszamy.

     Na końcu zamieściliśmy wzory dokumentów stosowane przez OAZ i WBE Bydgoszcz. Łatwo zauważyć, że są one szczegółowe. To wynika z naszych doświadczeń i realnych potrzeb. Wypełnienie wszystkich pozycji w każdym dokumencie oszczędza czas  i Twój i nasz. Możesz odstąpić od naszych sugestii postępować ściśle i wyłącznie wg ustaleń rozporządzeń rekonwersyjnych. My przyjmiemy każdy wniosek o finansową pomoc rekonwersyjną spełniający podstawowe wymogi formalne. Ale będziemy zmuszeni wykonać pewną ilość telefonów absorbując Twój cenny i nasz czas. Dlatego proponujemy rozwiązanie prostsze, mniej czasochłonne.

     Życzymy powodzenia!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKONWERSJA

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz uprawnionych osób i realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z przedsięwzięć pomocy rekonwersyjnej moż-na korzystać tylko na terenie kraju.

Zasadniczą grupą osób uprawnionych korzystających z pomocy rekonwersyjnej są żołnierze. Ich prawo do określonych świadczeń wzrasta proporcjonalnie do lat służby wojskowej i kształtuje się następująco:

- posiadający wysługę co najmniej 3 lata zawodowej służby wojskowej – mogą korzystać z doradztwa zawodowego;

- posiadający wysługę co najmniej 4 lata zawodowej służby wojskowej - mogą korzystać z przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy;

- posiadający wysługę co najmniej 9 lat zawodowej służby wojskowej - mogą korzystać z praktyk zawodowych.

(Zob.: art. 120 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o służbie wojskowej żołnierzy za-wodowych)  *1

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl