Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt

Organy wojskowe realizujące pomoc rekonwersyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
Dla żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy specjalista ds. rekonwersji 

ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 41 50 05

e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl

 • Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy                                                                       

85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 415 306,

Pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień:

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

ul. Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 413 549 ; 261 413 537,
mail:   wkubydgoszcz@ron.mil.pl
www: www.bydgoszcz.wku.wp.mil.pl

 • Wojskowa Komenda  Uzupełnień w Toruniu

ul. Wały Generała Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261 432 141;  261 432 330,
mail: wkutorun@ron.mil.pl
www: www.torun.wku.wp.mil.pl

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu

ul. Dworcowa 27
88-100 Inowrocław
tel. 261 436 746; 261 436 744,
mail: poczta.wkuinowroclaw@ron.mil.pl
www: www.inowroclaw.wku.wp.mil.pl

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu

ul. Legionów 48
86-300 Grudziądz
tel. 261 482 073 ; 261 482 060,
mail: wkugrudziadz@ron.mil.pl
www: www.grudziadz.wku.wp.mil.pl

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku

ul. Okrężna 25a
87-800 Włocławek
tel. 261 441 043
mail: wkuwloclawek@ron.mil.pl
www: www.wloclawek.wku.wp.mil.pl

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 4
87-300 Brodnica
tel. 261 438 852 ; 261 438 840,
mail:  wkubrodnica@ron.mil.pl
www: www.brodnica.wku.wp.mil.pl


Organy  Rekonwersji  SZ RP – instytucje centralne

 • Departament Spraw Socjalnych MON Wydział ds. Rekonwersji, Pomocy Poszkodowanym i BHP


00-911 Warszawa; Al. Niepodległości 218
tel. 687-55-99, 687-44-77, 687-55-12, 687-50-87,
fax 682-54-42

 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowe


00-909 Warszawa ul. Banacha 2
tel. 261 826 678,  261 826 680,  261 826 686,
fax  261 826-674

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl