Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korpus szeregowych zawodowych

Co to jest korpus szeregowych zawodowych?

Korpus szeregowych zawodowych to całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do chwili obecnej przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Obejmuje on stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Jak zostać żołnierzem w korpusie szeregowych zawodowych?

Jeżeli posiadasz wykształcenie, co najmniej gimnazjalne, polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, to dobry początek by w pełni się usamodzielnić i nie być zależnym od innych. Możesz zacząć zarabiać, rozwijać się zawodowo, a przy tym spełniać swoje pasje i zainteresowania. Możesz również poznawać inne kraje, ciekawe miejsca, kultury, nawiązywać nowe przyjaźnie, a przy tym jako żołnierz wypełniać obowiązek wobec państwa polskiego i sojuszników w NATO.

Być żołnierzem to wyzwanie i zobowiązanie wobec innych kolegów noszących mundur, ale przede wszystkim względem państwa oraz jego obywateli.
Za poświęcenie i wypełnianie tego zobowiązania armia może zaoferować ci:

 • godziwe wynagrodzenie;
 • bezpłatne zakwaterowanie;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania;
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej;
 • coroczny, jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju;
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej;
 • nagrody uznaniowe;
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

 

Masz możliwość rozpoczęcia pracy w jednostkach wojskowych w całej Polsce oraz poza granicami kraju, jeśli tylko spełniasz odpowiednie wymogi psycho-fizyczne stawiane przed żołnierzami zawodowymi.
Zgłoś się lub zadzwoń do właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania WKU, a uzyskasz tam wszystkie informacje na temat miejsc i stanowisk pracy, którymi będziesz zainteresowany i na których będziesz mógł się rozwijać.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP