Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja 2018r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U.2017.2254) w dniach
od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono
na dzień 15 stycznia 2018 r.

 


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 -1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

     4. Kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
    5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskiej oraz określenia ich siedzib, funkcjonować będą 24 powiatowe komisje lekarskie.
 
Na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
Termin pracy PKL: 12.02. - 13.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7.15-15.30
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: 12.02. - 13.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7.15-15.30
Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
Budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: 12.03. - 26.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7.30-15.00
Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle n / Not.
Nakło n/Not., ul. Dąbrowskiego 50
Termin pracy PKL: 30.01. - 26.02.2018r.
GODZ. PRACY: 7.30-14.30
Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
budynek Książnicy Tucholskiej            
Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Termin pracy PKL: 09.04. - 27.04.2018r.
 GODZ. PRACY: 7.15-16.30
Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim
Dom Zdrowia „ Aronia ”
Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 8
Termin pracy PKL: 12.03. - 26.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30

Na terenie administrowanym przez WKU w Brodnicy:

Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy

Z.Sz. Rolniczych, Brodnica, ul. Karbowska 29
Termin pracy PKL: 05.03. - 29.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00
Powiatowa Komisja Lekarska w Rypinie
Zespół Szkół nr 2
Rypin, ul. Dworcowa 9
Termin pracy PKL: 12.02. - 27.02.2018r.
GODZ. PRACY: 8:00-16:15

Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu

Golub – Dobrzyń, ul. Lipnowska 9
Termin pracy PKL: 03.04. - 18.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7.00-16.00

Na terenie administrowanym przez WKU w Grudziądzu:


Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Grudziądzu
Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
Termin pracy PKL: 27.02. - 23.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7.00-15.45
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Grudziądzu
Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
Termin pracy PKL: 26.03. - 11.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30-15:45

Powiatowa Komisja Lekarska w Chełmnie
Izba Chorych JW 3136, Chełmno, ul. 3-go Maja 4
Termin pracy PKL: 01.02. - 22.02.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30 – 15:00
Powiatowa Komisja Lekarska w Świeciu
Świecie, ul. Chmielniki 2 b
Termin pracy PKL: 01.03. - 30.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30
Powiatowa Komisja Lekarska w Wąbrzeźnie
budynek Starostwa Powiatowego              
Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
Termin pracy PKL09.04. - 23.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu:

Powiatowa Komisja Lekarska w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Poznańska 133A
Termin pracy PKL: 07.02. - 23.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:45
Powiatowa Komisja Lekarska w Mogilnie
budynek Starostwa Powiatowego  
Mogilno, ul. Ogrodowa 10
Termin pracy PKL: 30.01. - 15.02.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00
Powiatowa Komisja Lekarska w Żninie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Żnin, ul. Sienkiewicza 1a
Termin pracy PKL: 01.03. - 26.03.2018r.
GODZ.PRACY: 7:15-15:30

Na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Toruniu
Klub Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sobótka”
Toruń, ul. Wojska Polskiego 43/45
Termin pracy PKL: 01.03. - 17.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu
Klub „KAMELEON”
Toruń, ul. Tuwima 9
Termin pracy PKL: 26.02. - 29.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00
Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim
Miejskie Centrum Kultury
Aleksandrów Kujawski, ul. Parkowa 3.
Termin pracy PKL: 19.02. - 07.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15 -15:30

Na terenie administrowanym przez WKU we Włocławku:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 we Włocławku
Centrum Kultury Browar „B”, Klub „Zazamcze”
Włocławek, ul. Toruńska 87
Termin pracy PKL: 07.02. - 13.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku
budynek Starostwa Powiatowego
Włocławek, ul. Cyganka 28
Termin pracy PKL: 19.03. - 13.04.2018r.
 GODZ. PRACY: 7:15-15:30
Powiatowa Komisja Lekarska w Lipnie
budynek Cech Rzemiosł Różnych
Lipno, ul. Plac 11 Listopada 10
Termin pracy PKL: 19.02. - 14.03.2018r.
GODZ. PRACY: 7.15-16.00
Powiatowa Komisja Lekarska w Radziejowie
Zespół Szkół Mechanicznych 
Radziejów, ul. Kościuszki 58
Termin pracy PKL: 03.04. - 16.04.2018r.
GODZ. PRACY: 7:30-15:45

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl