Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja 2020r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U.2019.1981) w dniach
od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono
na dzień 16 stycznia 2020 r.

 

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 -2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskiej oraz określenia ich siedzib, funkcjonować będą 24 powiatowe komisje lekarskie.

 

Wojewódzka Komisja Lekarska
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
Termin pracy: w miarę potrzeb – cały rok.

Na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
Termin pracy PKL: 17.02. - 08.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.15-15.30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: 17.02. - 08.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.15-15.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
Budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: 09.03. - 16.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.30-15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle n / Not.
Nakło n/Not., ul. Dąbrowskiego 50
Termin pracy PKL: 03.02. - 26.02.2020r.
GODZ. PRACY: 7.30-14.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
budynek Książnicy Tucholskiej
Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Termin pracy PKL: 06.04. - 30.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.15-16.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim
Liceum Ogólnokształcące
Sępólno Krajeńskie, ul. Młyńska 42
Termin pracy PKL: 09.03. - 23.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15-16:00

Na terenie administrowanym przez WKU w Brodnicy:

Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy
Z.Sz. Rolniczych, Brodnica, ul. Karbowska 29
Termin pracy PKL: 24.02. - 17.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Rypinie
Zespół Szkół nr 2
Rypin, ul. Dworcowa 9
Termin pracy PKL: 03.02. - 19.02.2020r.
GODZ. PRACY: 8:00-16:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu
Golub – Dobrzyń, ul. Lipnowska 9
Termin pracy PKL: 23.03. - 07.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.00-16.00

Na terenie administrowanym przez WKU w Grudziądzu:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Grudziądzu
Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
Termin pracy PKL: 31.03. - 24.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7.30-14.30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Grudziądzu
Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
Termin pracy PKL: 16.03. - 27.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30 -15:45

Powiatowa Komisja Lekarska w Chełmnie
Izba Chorych JW 3136, Chełmno, ul. 3-go Maja 4
Termin pracy PKL: 14.04. - 29.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30 – 15:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Świeciu
Świecie, ul. Chmielniki 2 b
Termin pracy PKL: 02.03. - 26.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15-14:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Wąbrzeźnie
budynek Starostwa Powiatowego
Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
Termin pracy PKL: 14.02. - 28.02.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30-14:00

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu:

Powiatowa Komisja Lekarska w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Poznańska 133A
Termin pracy PKL: 03.02. - 12.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15 -14:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Mogilnie
budynek Starostwa Powiatowego
Mogilno, ul. Ogrodowa 10
Termin pracy PKL: 11.02. - 24.02.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Żninie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Żnin, ul. Sienkiewicza 1a
Termin pracy PKL: 09.03. - 31.03.2020r.
GODZ.PRACY: 7:15-15:30

Na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Toruniu
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
Toruń, ul. Władysława ŁOKIETKA 3
Termin pracy PKL 09.03. - 24.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu
Klub „KAMELEON”
Toruń, ul. Tuwima 9
Termin pracy PKL: 02.03. - 03.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30-16:00

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim
Miejskie Centrum Kultury
Aleksandrów Kujawski, ul. Parkowa 3.
Termin pracy PKL: 17.02. - 05.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15 -15:30

Na terenie administrowanym przez WKU we Włocławku:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 we Włocławku
Centrum Kultury Browar „B”, Klub „Zazamcze”
Włocławek, ul. Toruńska 87
Termin pracy PKL: 11.02. - 10.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15-13:00

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku
budynek Starostwa Powiatowego
Włocławek, ul. Cyganka 28
Termin pracy PKL16.03. - 08.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7:15-15:30

Powiatowa Komisja Lekarska w Lipnie
budynek Cech Rzemiosł Różnych
Lipno, ul. Plac 11 Listopada 10
Termin pracy PKL: 02.03. - 23.03.2020r.
GODZ. PRACY: 7.15-13.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Radziejowie
Zespół Szkół Mechanicznych
Radziejów, ul. Kościuszki 58
Termin pracy PKL: 30.03. - 10.04.2020r.
GODZ. PRACY: 7:30-15:45

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP