Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz.U.2021.47) na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na ustalono na dzień 26 lipca 2021r.

   Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1.mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2.mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskiej oraz określenia ich siedzib, funkcjonować będą 24 powiatowe komisje lekarskie.

Wojewódzka Komisja Lekarska w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
Termin pracy: w miarę potrzeb – cały rok.

Na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
Termin pracy PKL: 01.09. - 05.11.2021r.
Godziny pracy: 7.15-15.30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Bydgoszczy
budynek główny stadionu „ZAWISZA”
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: 01.09. - 05.11.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 15.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
Termin pracy PKL: ul. Dworcowa 81B
Godziny pracy: 7.30 - 15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle n / Not.
Nakło n/Not., ul. Dąbrowskiego 50
Termin pracy PKL: 13.09. - 06.10.2021r.
Godziny pracy: 7.30 -  14.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
budynek Książnicy Tucholskiej            
Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Termin pracy PKL: 11.10. - 15.11.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 15.50

Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim
Inkubator Przedsiębiorczości
Sępólno Krajeńskie, ul. Przemysłowa 7A
Termin pracy PKL: 06.09. - 20.09.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 16.15

Na terenie administrowanym przez WKU w Brodnicy:

Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Brodnica, ul. Karbowska 29
Termin pracy PKL: 30.08. - 22.09.2021r.
Godziny pracy: 8.00 - 14.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Rypinie
Rypińskie Centrum Sportu
Rypin, ul. Dworcowa 11
Termin pracy PKL: 02.11. - 17.11.2021r.
Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu
Zespół Szkół Nr 3
Golub – Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 15
Termin pracy PKL: 27.09. - 26.10.2021r.
Godziny pracy: 7.00 - 16.00

Na terenie administrowanym przez WKU w Grudziądzu:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Grudziądzu
Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa"
Grudziądz, ul. Hallera 37
Termin pracy PKL: 04.10. - 09.11.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 14.30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Grudziądzu
Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa"
Grudziądz, ul. Hallera 37
Termin pracy PKL: 02.09. - 28.09.2021r.
Godziny pracy: 7:30 - 15:45

Powiatowa Komisja Lekarska w Chełmnie
Izba Chorych JW
Chełmno, ul. 3-go Maja 4
Termin pracy PKL: 18.10. - 12.11.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Świeciu
Świecie, ul. Chmielniki 2b
Termin pracy PKL: 01.09. - 08.10.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 13.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Wąbrzeźnie
budynek Starostwa Powiatowego              
Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
Termin pracy PKL: 09.08. - 19.08.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 1500

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu:

Powiatowa Komisja Lekarska w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Poznańska 133A
Termin pracy PKL: 01.09. - 08.10.2021r.
Godziny pracy: 7.30 -13.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Mogilnie
budynek Starostwa Powiatowego  
Mogilno, ul. Ogrodowa 10
Termin pracy PKL: 30.08. - 09.09.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Żninie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Żnin, ul. Sienkiewicza 1a
Termin pracy PKL: 13.09. - 18.10.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 15.30

Na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Toruniu
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
Toruń, ul. Władysława ŁOKIETKA 3
Termin pracy PKL: 09.08. - 12.10.2021r.
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu
Klub „KAMELEON”
Toruń, ul. Tuwima 9
Termin pracy PKL: 20.09. - 08.11.2021r.
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim
Miejskie Centrum Kultury
Aleksandrów Kujawski, ul. Parkowa 3.
Termin pracy PKL: 30.08. - 14.09.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Na terenie administrowanym przez WKU we Włocławku:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 we Włocławku
Centrum Kultury Browar „B”, Klub „Zazamcze”
Włocławek, ul. Toruńska 87
Termin pracy PKL: 28.09. - 28.10.2021r.
Godziny pracy: 7.15 - 14.00

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku
budynek Starostwa Powiatowego
Włocławek, ul. Cyganka 28
Termin pracy PKL: 10.08. - 24.09.2021r.
Godziny pracy: 7.15 -  13.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Lipnie
Lipno, ul. Nieszawska 8
Termin pracy PKL: 13.09. - 11.10.2021r.
Godziny pracy: 7.00 - 13.30

Powiatowa Komisja Lekarska w Radziejowie
Zespół Szkół Mechanicznych
Radziejów, ul. Kościuszki 58
Termin pracy PKL: 09.08. - 31.08.2021r.
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

Załączniki

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.  - pobierz

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP