Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

 

 

 

Kwalifikacje  dla kandydatów do  Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach :

 

12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 20
- kontakt tel. – 261-455-117
(wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych)
- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie ul. Zbigniewa Herberta 49
- kontakt tel. – 261-152–512, 262-722-011
- wolne stanowiska:
ppor./por. /szer./st. szer. 
- termin kwalifikacji:
28.01.20120r. godz. 8.00

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie  ul. Wrocławska 82

- kontakt tel. – 261-134-551

(wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych)

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

--------------------------------------------------------------------------------

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową; 
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje; 
 • strój sportowy; 
 • przybory piśmiennicze; 
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego. 

 Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

 

 

 

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP