Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O WSzW

Wojewódzki Sztab Wojskowy  w Bydgoszczy

  

podlega pod 

Szefa Sztabu Generalnego WP

  

teren administrowany

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy jest:

 • narodowym, terytorialnym organem zarządzania zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Szefa WSzW funkcji dowodzenia i kierowania podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień – zwanymi dalej WKU - w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;
 • terenowym organem administracji wojskowej w sprawach uzupełniania sił zbrojnych i administrowania ich rezerwami osobowymi oraz organizowanie współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej niezespolonej i samorządowej na obszarze województwa;
 • organem dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW, podległych WKU do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi; koordynuje planowanie i wykorzystanie pozamilitarnych ogniw obronnych województwa uczestniczących w obronie regionu oraz do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych sił zbrojnych.


Wewnętrzną strukturę organizacyjną WSzW z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymagane kwalifikacje oraz zaszeregowanie poszczególnych stanowisk do stopnia etatowego i grupy uposażenia, a także bezpośrednią podległość określa etat Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP