Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

     (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z 2003 roku z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony: Dz.U.  z 2010 r. nr 90, poz. 593). *2  >>>pobierz

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-spolitej Polskiej

     (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami).  *3  >>>pobierz

3. Rozporządzenie MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie do-radztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania prak-tyk zawodowych
   
     (Dz. U. z 2014 r. z 20.11.2014 r., poz. 1622). *4  >>>pobierz

4. Rozporządzenie MON z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warun-ków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy


     (Dz. U. nr 94, poz. 778  z 2009 r  . *5  >>>pobierz

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl