Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMOC WETERANOM I POSZKODOWANYM

POMOC WETERANOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM
I PRACOWNIKOM WOJSKA.

 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU

 I. DEFINICJA WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO


Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:


 1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

 Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
  

II. PRZYZNANIE STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA  POSZKODOWANEGO

 Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej wydawane jest przez Ministra Obrony Narodowej

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:  

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

  

 

 

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 
jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w MON, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz

 

 

więcej na:

https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/

 

 

     

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa opracowana została publikacja pt. ,,Poradnik Weterana".

Publikacja zawiera zbiór informacji oraz wzory dokumentów niezbędnych w realizacji uprawnień przysługujących uczestnikom misji zagranicznych

 

 

 więcej na:

https://wszwszczecin.wp.mil.pl/u/poradnik_weterana

 

 

 

 

 Podstawy prawne:

Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa:

 

Koordynator systemu:

Specjalista WSzW w Bydgoszczy - Pan Andrzej Madajewski

Tel.: 261 415 005, kom. 723682163

email: a.madajewski@ron.mil.pl

 

godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:

poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00

 

 

     
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP