Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja kadr

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

 

 

POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

 

 Pomoc rekonwersyjna

- to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, mających na celu ich przygotowanie do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Z pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawodowe, mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Rekonwersja kadr

-to system prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

 

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe,
 • przekwalifikowanie zawodowe - przyuczenie do zawodu,
 • praktyki zawodowe (przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej),
 • pośrednictwo pracy (po zakończonej zawodowej służbie wojskowej).

 

 ORGANAMI WŁAŚCIWYMI W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ SĄ:

 • Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Wydział ds. Rekonwersji i Pomocy Poszkodowanym),
 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie,
 • Ośrodki Aktywizacji Zawodowej w: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu
 • Wojskowe Biura Emerytalne w: Bydgoszczy, Gdańsku,  Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu
 • Wojewódzkie Sztaby Wojskowe z podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień 

Kontakt do specjalisty ds. rekonwersji  WSzW w Bydgoszczy

Tel.: 261 415 005, kom. 723682163

email: a.madajewski@ron.mil.pl

 

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje nt. pomocy rekonwersyjnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej

Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy pod adresem:

https://oazbydgoszcz.wp.mil.pl/

 

Ważna informacje nt. rekonwersji w Wojsku Polskim  znajdziecie Państwo  pod adresem:

http://www.wojsko-polskie.pl/

                                                                   

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP