Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Siły sojusznicze w Polsce

 

SIŁY SOJUSZNICZE W POLSCE


2017 rok jest rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania
w Polsce sił sojuszniczych.

Szczyt NATO w Warszawie pokazał jedność, spójność i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zakończył się podjęciem decyzji, która ma znaczenie historyczne i przełomowe dla przyszłości Polski. Na mocy postanowień szczytu wzmocniona została wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez rozmieszczenie na jej obszarze sił sojuszniczych. Zwiększą one zdolność wojsk NATO do natychmiastowego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

 

 

 Więcej informacji na www.mon.gov.pl

 
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl