Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa
 
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach:
 

  1.     18 Dywizja  Zmechanizowana w Siedlcach ul. Składowa 39,     

       - kontakt, tel. 261-351-410;  261-351-405

       - termin kwalifikacji :

       - 14 luty 2019r.  (stawiennictwo na godz. 8.30)

        (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)  2.     16 batalion  powietrznodesantowy w Krakowie ul. Wrocławska 82,      30-901 Kraków

             www.16bpd.wp.mil.pl

       - kontakt, tel. 261-134-551

       - termin kwalifikacji :

        (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

3.     7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

       - kontakt tel. 261-167-714

       - termin kwalifikacji :

        kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdy piątek, aż do odwołania począwszy od 18.01.2019r.

       (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

4.    25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

          - kontakt tel. 261-167-807

        (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

5.       6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

            www.6bdow.wp.mil.pl  

        - kontakt  tel. 261-135-534;  261-135-538 

        - 26 luty 2019r.
        - 12, 26 marca 2019r.
        - 9, 30 kwietnia 2019r.
        - 14, 28 maja 2019r.
        - 11, 25 czerwca 2019r.
        - 3, 17 września 2019r.
        - 8, 22 października 2019r.
        - 5, 19 listopada 2019r.
        - 3, 17 grudnia 2019r.

       (wolne stanowiska w korpusie podoficerów)

6.      6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków

           www.6blog.wp.mil.pl

        - kontakt tel. 261-134-867
        - termin kwalifikacji:     

       - 6 marca 2019r.,
       - 10 kwietnia 2019r.,
       - 8 maja 2019 r.,
       - 5 czerwca 2019 r.,
       - 4 września 2019 r.,
       - 9 października 2019 r.,
       - 13 listopada 2019 r.,
       - 11 grudnia 2019 r.,

      ( W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej)

 7.    5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie, ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

         www.5pinz.wp.mil.pl

         - termin kwalifikacji:

        - 20 lutego 2019r.

        - 27 lutego 2019r.

          w każdą środę w godz. 08:00-12:00 (stawiennictwo na godz. 8.00),

         - kontakt tel. 261-454-788,

           (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 8.  6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul.gen. Andersa 47,  44-121 Gliwice

           www.6batalion.wp.mil.pl

        - kontakt tel. 261-111-726, 261-111-718

        - termin kwalifikacji :

        - 20 luty 2019r.
        - 13, 20 marca 2019r.
        - 10, 17 kwietnia 2019r.
        - 15, 22 maja 2019r.
        - 12, 19 czerwca 2019r.
        - 11, 18 września 2019r.
        - 16, 23 października 2019r.
        - 13, 20 listopada 2019r.
        - 4, 11 grudnia 2019r.
 

      (brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

 

9.   6   Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce,   Osiedle Ledowo 1N,  76-271 Ustka

          - kontakt tel. 261-231-682

             Stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim)
            
(brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

           

 10.     104 batalion logistyczny  ul.Tadeusza Kościuszki 24,    78-600 Wałcz

          - kontakt tel. 261-473-854  i  261-472-434
            (wolne stanowiska w korpusie szeregowych - kierowcy kat. C, C+E, D)

 

 11.     9 batalion dowodzenia  Białobrzegi, Osiedle wojskowe 93,  05-127 Białobrzegi     

          - kontakt tel. 261-887-521  i  261-887-678
          - termin kwalifikacji :
            
     
 12.     2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56,  88-100 Inowrocław
           www.2pinz.wp.mil.pl
      
          - kontakt tel. 261-436-448
          - termin kwalifikacji:
          - 21 listopada 2018r.
          (wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych - kierowcy kat. C, C+E )
 
 13.     CSWRiA Toruń, ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń.
 
          - kontakt tel. 261-432-402, 261-432-366
          - termin kwalifikacji : po uzgodnieniu telefonicznym
          - (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)
 
14.     CSWOT Toruń, ul. Piastowska 2-7 (wejście od ul.Dobrzyńskiej) , 87-100 Toruń.
 
          - kontakt tel. 261-432-605, 727 041 376, 887 751 397
          - termin kwalifikacji : w każdy piątek  - pierwszy termin od 11.01.2019r.
          - (wolne stanowiska w korpusie oficerskim)
 
15.    JW 1551 - 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu,    ul. Wojska Polskiego 78,   98-200 Sieradz
         
            www.15sbwd.wp.mil.pl
         
           - kontakt tel. 261-611-525;  261-611-526; 261-611-693
           - termin kwalifikacji:
            (kwalifikacja na stanowiska oficerskie, podoficerskie, i szeregowych)
 
 
16.    JW. Batalion dowodzenia i zabezpieczenia, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
         
          - kontakt tel. 261-412-726
     
          - termin kwalifikacji:
    
     (wolne stanowisko w korpusie oficerów - dowódca plutonu)
 
17.   56 Baza  Lotnictwa,    ul. Jacewska 73,    88-100, Inowrocław
         
       - kontakt tel. 261-437-216; 261-437-446; 261-437-211
       - termin kwalifikacji - po uzgodnieniu telefonicznym
       - (wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)
 
 
18.   31 Baza  Lotnictwa,    ul. Silniki 1,    61-325 Poznań
         
           - kontakt tel. 261-547-615;  261-548-593; 
           - termin kwalifikacji:
           - 18 luty 2019 r.
           - 11 marca 2019 r.
           - 8 kwietnia 2019 r.
           - 6, 20 maja 2019 r.
           - 17 czerwca 2019 r.
            (wolne stanowiska w korpusie podoficerów - specjalność inż-lotnicza))
 

Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  •  życiorys;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia
  • do egzaminu z wychowania fizycznego

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl