Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy - Zawodowa służba wojskowa

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa
 
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach:  1.     16 batalion  powietrznodesantowy w Krakowie ul. Wrocławska 82,      30-901 Kraków

             www.16bpd.wp.mil.pl

 - kontakt, tel. 261-134-551

 - termin kwalifikacji :

- 11, 25 września 2018 r.,

- 09 października 2018 r.,

- 13 listopada 2018 r.,

- 11 grudnia 2018 r.

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

2.     7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

    - kontakt tel. 261-167-714

    - termin kwalifikacji :

    - 3 i 31 sierpnia 2018r. godz.08.30

    (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

          25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

          - kontakt tel. 261-167-807

        (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

3.       6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

    www.6bdow.wp.mil.pl 

        - kontakttel. 261-135-534

       (wolne stanowiska w korpusie podoficerów)

4.      6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków

www.6blog.wp.mil.pl

- kontakt tel. 261-134-867

- termin kwalifikacji: 

- 12 września 2018 r.,

- 10 października 2018 r.,

- 07 listopada 2018 r.,

- 12 grudnia 2018 r.

 

5.    5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie, ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

         www.5pinz.wp.mil.pl

         - termin kwalifikacji:

          w każdą środę w godz. 08:00-12:00 (stawiennictwo na godz. 8.00),

         - kontakt tel. 261-454-788,

           (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

 6.    6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul.gen. Andersa 47,  44-121 Gliwice

           www.6batalion.wp.mil.pl

        - kontakt tel. 261-111-726, 261-111-718

        - termin kwalifikacji :

        - 05, 12 września 2018 r.,      
        - 03, 10 października 2018 r.,
        - 07, 14 listopada 2018 r.,
        - 05, 12 grudnia 2018 r.

      (brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

 

  7.     6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce,   Osiedle Ledowo 1N,  76-271 Ustka

          - kontakt tel. 261-231-682

             Stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim)
            
(brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

           

  8.     104 batalion logistyczny  ul.Tadeusza Kościuszki 24,    78-600 Wałcz

          - kontakt tel. 261-473-854  i  261-472-434
            (wolne stanowiska w korpusie szeregowych - kierowcy kat. C, C+E, D)

 

  9.     9 batalion dowodzenia  Białobrzegi, Osiedle wojskowe 93,  05-127 Białobrzegi     

          - kontakt tel. 261-887-521  i  261-887-678
          - termin kwalifikacji :
            
     
10.     2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56,  88-100 Inowrocław
      
          - kontakt tel. 261-436-448
          - termin kwalifikacji po wcześniejszym uzgodnieniu
          (wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych - kierowcy kat. C, C+E )
 
 
11.    JW. batalion dowodzenia i zabezpieczenia, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
         
          - kontakt tel. 261-412-726
     
          - termin kwalifikacji:
    
        (wolne stanowisko w korpusie oficerów - dowódca plutonu)

 

Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia
  • do egzaminu z wychowania fizycznego

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl