Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa
 
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach:
 
Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie i podległe JW:


Aktualnie prowadzony jest nabór żołnierzy rezerwy na stanowiska służbowe w systemie dziennym oraz dyżurowym w korpusie oficerów zawodowych (do stopnia wojskowego: major) i podoficerów zawodowych.
O kontakt proszeni są zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej specjaliści korpusu osobowego sił powietrznych, łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego, OPBMR, logistyki oraz grupy osobowej ochrony informacji niejawnych.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr tel. (w zależności od zainteresowania konkretnym garnizonem) :

Warszawa: tel. 261 828 645 lub 261 828 509

Gdynia: tel. 261 263 733

Kraków: tel. 261 133 910 lub 261 136 810

Bydgoszcz: tel. 261 426 515

Poznań: tel. 261 571 227
 
 

 6 Batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

www.6batalion.wp.mil.pl

- kontakt tel. 261-111-726, 261-111-726
- termin kwalifikacji :

- 14 i 21 kwiecień 2021 godz. 08:00
- 12 i 19 maj 2021 godz. 08:00
- 09 i 16 czerwiec 2021 godz. 08:00
- 08 i 15 wrzesień 2021 godz. 08:00
- 13 i 20 październik 2021 godz. 08:00
- 17 i 24 listopad 2021 godz. 08:00
- 01 i 08 grudzień 2021 godz. 08:00


5 Lubuski pułk artylerii w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów
www.5pa.wp.mil.pl

- kontakt tel. - 261 569 643, 261 569 644
- termin kwalifikacji:

- 06 i 20 kwiecień 2021 godz. 09:00
- 11 i 25 maj 2021 godz. 09:00
- 08 i 22 czerwiec 2021 godz. 09:00
- 13 lipiec 2021 godz. 09:00
- 10 sierpień 2021 godz. 09:00
- 14 i 28 wrzesień 2021 godz. 09:00
- 12 i 26 październik 2021 godz. 09:00
- 09 i 23 listopad 2021 godz. 09:00
- 07 i 21 grudzień 2021 godz. 09:00

Kandydat powinien posiadać:

dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
strój sportowy;
życiorys (CV);
przybory piśmiennicze;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
maseczka ochronna;
rękawiczki jednorazowe;
długopis.

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy
z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

Jednostka Wojskowa 4495 w m. Kraków ul. Wrocławska 82, Kraków.

kontakt tel. 261-134-551

postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej we wszystkich korpusach osobowych.
Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I-szy etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551
II- etap: w Jednostce wojskowej 4495.

W korpusie szeregowych szczególnie poszukiwani kierowcy kategorii C i C+E, osoby posiadające uprawnienia energetyczne SEP oraz ratownicy medyczni.

Terminy kwalifikacji w 2021 r.
- 13 kwietnia i 27 kwietnia
- 25 maja
- 8 czerwca i 22 czerwca
- 14 września i 28 września
- 5 października i 19 października
- 9 listopada i 23 listopada
- 7 grudnia i 14 grudnia

Czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, ul. Wrocławska 82, Kraków.

16 Batalion powietrzno- desantowy w Krakowie ul Wrocławska 82
http://16bpd.wp.mil.pl

Informuję, iż dnia 9 lutego 2021 r. Jednostka Wojskowa 4495 w m. Kraków prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Kandydaci zainteresowani zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- opinia po zakończeniu służby przygotowawczej
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I-szy etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551
II- etap: w Jednostce wojskowej 4495.

Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający dokumentów wymienionych powyżej nie zostaną przyjęci.

- Terminy kwalifikacji w 2021 r.

- 13 kwietnia i 27 kwietnia
- 25 maja
- 8 czerwca i 22 czerwca
- 14 września i 28 września
- 5 października i 19 października
- 9 listopada i 23 listopada
- 7 grudnia i 14 grudnia

Czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, ul. Wrocławska 82, Kraków.

Telefon do kontaktu 261-134-551

Batalion w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72

W dniu 12.02.2021 r. prowadzony będzie nabór kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Kandydat powinien posiadać :

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.

Termin stawiennictwa 12.02.2021 r. godz. 08.30.
Telefon do kontaktu 261-167-714

 Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 •  życiorys CV;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • maseczka ochronna
 • rękawiczki jednorazowe
 • gługopis

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

 
 

 


 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP