Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa
 
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach:  1.     16 batalion  powietrznodesantowy w Krakowie ul. Wrocławska 82,      30-901 Kraków

             www.16bpd.wp.mil.pl

       - kontakt, tel. 261-134-551

       - termin kwalifikacji :

        - 11 grudnia 2018 r.

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

2.     7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

       - kontakt tel. 261-167-714

       - termin kwalifikacji :

      - 14 grudnia 2018r.

      - 21 grudnia 2018r.

    (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

3.    25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim      ul. Piłsudskiego 72

          - kontakt tel. 261-167-807

        (wolne stanowiska w korpusie szeregowych )

 

4.       6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

         www.6bdow.wp.mil.pl 

        - kontakt  tel. 261-135-534

       (wolne stanowiska w korpusie podoficerów)

5.      6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków

           www.6blog.wp.mil.pl

        - kontakt tel. 261-134-867
        - termin kwalifikacji:
        - 12 grudnia 2018 r.

6.    5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie, ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

         www.5pinz.wp.mil.pl

         - termin kwalifikacji:

          w każdą środę w godz. 08:00-12:00 (stawiennictwo na godz. 8.00),

         - kontakt tel. 261-454-788,

           (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

7.  6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul.gen. Andersa 47,  44-121 Gliwice

           www.6batalion.wp.mil.pl

        - kontakt tel. 261-111-726, 261-111-718

        - termin kwalifikacji :

        - 12 grudnia 2018 r.
        - 16, 23 stycznia 2019r.
        - 13, 20 luty 2019r.
        - 13, 20 marca 2019r.
        - 10, 17 kwietnia 2019r.
        - 15, 22 maja 2019r.
        - 12, 19 czerwca 2019r.
        - 11, 18 września 2019r.
        - 16, 23 października 2019r.
        - 13, 20 listopada 2019r.
        - 4, 11 grudnia 2019r.
 
 
 
 
 
 
 
 

      (brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

 

8.   6   Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce,   Osiedle Ledowo 1N,  76-271 Ustka

          - kontakt tel. 261-231-682

             Stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim)
            
(brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

           

 9.     104 batalion logistyczny  ul.Tadeusza Kościuszki 24,    78-600 Wałcz

          - kontakt tel. 261-473-854  i  261-472-434
            (wolne stanowiska w korpusie szeregowych - kierowcy kat. C, C+E, D)

 

  10.     9 batalion dowodzenia  Białobrzegi, Osiedle wojskowe 93,  05-127 Białobrzegi     

          - kontakt tel. 261-887-521  i  261-887-678
          - termin kwalifikacji :
            
     
11.     2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56,  88-100 Inowrocław
           www.2pinz.wp.mil.pl
      
          - kontakt tel. 261-436-448
          - termin kwalifikacji:
          - 21 listopada 2018r.
          (wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych - kierowcy kat. C, C+E )
 
12.     CSWRiA Toruń, ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń.
 
          - kontakt tel. 261-432-402, 261-432-366
          - termin kwalifikacji : po uzgodnieniu telefonicznym
          - (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)
 
13.    JW 1551 - 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu,    ul. Wojska Polskiego 78,   98-200 Sieradz
         
            www.15sbwd.wp.mil.pl
         
           - kontakt tel. 261-611-525;  261-611-526; 261-611-693
           - termin kwalifikacji:
           - 27 listopada 2018r. godz. 8.00
            (kwalifikacja na stanowiska oficerskie, podoficerskie, i szeregowych)
 
 
14.    JW. batalion dowodzenia i zabezpieczenia, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
         
          - kontakt tel. 261-412-726
     
          - termin kwalifikacji:
    
     (wolne stanowisko w korpusie oficerów - dowódca plutonu)

 

Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  •  życiorys;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia
  • do egzaminu z wychowania fizycznego

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl