Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa
 
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych realizowane są w następujących terminach:
 

18 Dywizja Zmechanizowana Siedlce ul. Składowa 39.

- kontakt, tel. 261-351-410, 261-351-405

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(stawiennictwo na godz. 8.30),

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, ul. Warszawska 10.

- kontakt, tel. 261-415-516, 261-415-510

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)

 

18 Batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej ul. Bardowskiego 2,   43-300 Bielsko Biała

www.18bpd.wp.mil.pl 

- kontakt, tel. 261-123-432

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu

 (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2, 30-901 Rząska woj. Małopolskie


- kontakt, tel. 261-133-028

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

(wolne stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim)

 

16 Batalion powietrznodesantowy w Krakowie ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków

www.16bpd.wp.mil.pl 

- kontakt, tel. 261-134-551

- termin kwalifikacji:

- 24 listopada 2020 r.

- 08,15 grudnia 2020 r.

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń   Warszawa, ul. Kazimierza Leskiego 5, 

- kontakt tel. - 261-892-670, 261-892-776

 (wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)

-  termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim,      ul. Piłsudskiego 72 

- kontakt tel. 261-167-714 

- termin kwalifikacji:

( kwalifikacje do zawodowj służby wojskowej będą odbywać się w każdy piątek od godz. 8.30).

Przyjmowanych będzie maksymalnie 5 osób (wolne stanowiska w korpusie szeregowych).

 

25 Batalion dowodzenia Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72 

- kontakt tel. 261-167-807

- termin kwalifikacji: po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

6 Batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

www.6bdow.wp.mil.pl 

- kontakt tel. 261-135-534, 261 - 135 – 538

- termin kwalifikacji:

- 8 grudnia 2020 r.

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów)

 

6 Batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków

www.6blog.wp.mil.pl 

- kontakt tel. 261-134-867, 261-134-466

- termin kwalifikacji:

- 2 grudnia 2020 r.

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:

- kserokopie ostatniej opinii służbowej,

- maseczkę ochronną, 

- rękawiczki jednorazowe,

- długopis,

Czas i miejsce stawiennictwa - godz. 08.00 przy biyrze przepustek JW 4648, ul. Głowackiego 11;

Maksymalnie 5 osób podczas kwalifikacji - wcześniejszy kontakt telefoniczny po nr.tel. 261 134 466

 

 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie, ul. Metalowa 39,   70-727 Szczecin

www.5pinz.wp.mil.pl 

- termin kwalifikacji: 

  w każdą środę w godz. 08:00-12:00 (stawiennictwo na godz. 8.00), 

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach:

- kontakt tel. 261-454-788, 

(wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

 6 Batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. gen. Andersa 47, 44-121  Gliwice

www.6batalion.wp.mil.pl

- kontakt tel. 261-111-726, 261-111-718

- 16 grudnia

- termin kwalifikacji : po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów, szeregowych zawodowych)

 

 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce, Osiedle Ledowo 1N, 76 -271 Ustka

- kontakt tel. 261-231-682

Stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim

(brak stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych)

 

10 Brygada Logistyczna, ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole

- kontakt tel. 261-625-075, 261-625-093

- termin kwalifikacji po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie oficerów szeregowych - kierowcy kat. C lub C+E)

 

102 Batalion ochrony w Bielkowie, 73-108 Kobylanka

- kontakt tel. 261-461-125

- termin kwalifikacji :po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych)

 

104 Batalion logistyczny ul. Tadeusza Kościuszki 24, 78-600 Wałcz

-  kontakt tel. 261-473-854 i 261-472-434

- termin kwalifikacji :po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów i szeregowych - kierowcy kat. C lub C+E,D)

 

100 Batalion Łączności w Wałczu  ul. Tadeusza Kościuszki 24, 78-600 Wałcz

-  kontakt tel. 261-472-010 i 261-472-027

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów i szeregowych)

 

9 Batalion dowodzenia Białobrzegi, Osiedle wojskowe 93,     05-127 Białobrzegi

- kontakt tel. 261- 887- 521 i 261-887 678

- termin kwalifikacji  - po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  (stawiennictwo na godz. 8.00),

 

15 Pułk Przeciwlotniczy - Gołdap ul. Partyzantów 33;

                                        - Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15

- kontakt tel. 261-336-244 - Gołdap;

                    261-313-216 - Elbląg

- termin kwalifikacji : 

- w każdy poniedziałek od godz. 10.00.

 

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56, 88-100 Inowrocław

www.2pinz.wp.mil.pl 

- kontakt tel. 261-436-448

- termin kwalifikacji:  po uzgodnieniu telefonicznym 

- (wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych - kierowcy kat. C, C+E)

 

CSWRiA Toruń, ul. Sobieskiego 36,       87-100 Toruń.

- kontakt tel. 261-432- 402, 261-432-366

- termin kwalifikacji – po uzgodnieniu telefonicznym 

- (wolne stanowiska w korpusie szeregowych)

 

CSWOT Toruń, ul. Piastowska 2 - 7(wejście od ulicy Dobrzyńskiej)     87-100 Toruń.

- kontakt tel. 261- 432 - 605, 727 041 376, 887 751 397.

- termin kwalifikacji – w każdy piątek  od godz. 8.30 – 12.00.-  po uzgodnieniu telefonicznym 

- (wolne stanowiska w korpusie oficerskim)

 

JW 1551 – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 78,    98-200 Sieradz, 

www.15sbwd.wp.mil.pl 

- kontakt tel. 261-611-525, 261-611-526, 261-611-693

- termin kwalifikacji:po uzgodnieniu telefonicznym terminu

(kwalifikacja na stanowiska oficerskie, podoficerskie i szeregowych)

 

JW. Batalion dowodzenia i zabezpieczenia, ul. Powstańców Warszawy 2,    85-915 Bydgoszcz.

- kontakt tel. 261- 412-726

- termin kwalifikacji : po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

- (wolne stanowisko w korpusie oficerów – dowódca plutonu).

 

56. Baza Lotnictwa, ul. Jacewska 73, Inowrocław.

- kontakt tel. 261 437 216; 261 437 446; 261 437 211

- termin kwalifikacji – po uzgodnieniu telefonicznym

(wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)

 

31. Baza Lotnictwa, ul. Silniki 1,  Poznań.

 

- kontakt tel. 261 547 615, 261 548 593;

- termin kwalifikacji – po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów - specjalność inż.- lotnicza)

 

38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, 

- kontakt tel. 261 529 626, 261 529 627

- termin kwalifikacji – po telefonicznym uzgodnieniu terminu

(wolne stanowiska w korpusie  podoficerów)

 

9 Brygada Kawalerii Pancernej, Braniewo

- kontakt tel. 261 315 006, 261 315 007

- termin kwalifikacji:

(wolne stanowiska w korpusie  oficerów, podoficerów i szeregowych)

 

1. Ośrodek Radiotechniczny, ul. Słomczyn - Karcin 1 , 05-600 Grójec 

- kontakt tel. 261 513 485, 261 513 441

- termin kwalifikacji: w każdy wtorek i czwartek w garnizonach Grójec, Lidzbark Warminski, Lębork, Roskosz, Zamość - po telefonicznym uzgodnieniu terminu 

 (wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych)

 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300
- kontakt tel. - 261 174 259, 261 174 305 (wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)
- termin kwalifikacji:

- 28 października 2020 r.;
- 25 listopada 2020 r.;
- 16 grudnia 2020 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się będą od godz.8.00.

 

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 •  życiorys CV;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • maseczka ochronna
 • rękawiczki jednorazowe
 • gługopis

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

 
 

 


 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP